Sådan påvirker reklamer din madlyst

Overvægtige bliver både psykisk og fysisk påvirket af madreklamer til at spise mere, mens normalvægtige gankse vist tænker på mad, men ikke får større madlyst.

 

Det viser en ny undersøgelse, hvor forskere har testet normalvægige og overvægtiges rekationer fysisk og psykisk på madreklamer.

Vi er dagligt omgivet af billeder af appetitvækkende og ofte usunde fødevarer i tv-reklamer, billboards, i magasiner og overalt hvor vi færdes. I lyset af den fedmeepidemi, der hærger især i den vestlige verden, sætter en artikel i Psychology & Health lys på hvordan den konstante udsættelse for madbilleder og -ord påvirker vores spisevaner.

Tilskynder det til overdreven nydelse? 

Og er overvægtige mennesker mere sårbare? 

I to forsøg undersøgte forskerne de kognitive processer, der motiverer os til at spise, og de praktiske konsekvenser for folk med spiseforstyrrelser. 

I det første forsøg deltog vinder med et gennemsnitligt BMI. Gruppen blev delt op i to, hvor den ene halvdel blev sat til at se en blanding af madreklamer og andre reklamer, mens en anden gruppe kun fik præsenteret reklamer, der ikke var fo mad. 

Grupperne blev derefter bedt om at udfylde en liste over ufærdige ord, som alle havde potentiale til at blive madord (se skema), og samtidig opgøre deres lyst til at spise.

Det andet forsøg fulgte samme skabelon, men her havde alle deltagerne et højt BMI. 

I begge forsøg medførte madannoncer, at deltagerne valgte flere madord, hvilket tyder på, at reklamerne aktiverer øget mad-relaterede tanker.

Men i forsøget med de overægtige viste det sig også, at deltagerne, der også fik præsenteret  madreklamer udtrykte en stærkere lyst til at spise end deres kontrolgruppe.

I gruppen med normalvægtige var der ikke nogen forøget lyst til at spise, hverken for dem der fik præsenteret madannoncer eller annoncer uden mad-relevans.

Forfatterne opfordrer andre forskere til at bruger disse resultater til at træne folk med spiseforstyrrelser til at undgå mad, når de udsættes for madreklamer.

Udgangspunkt Mad-ord Andre ord
BRE Bread (41) Break (88)
BAC Bacon (10) Back (967)
SNA  Snack (6) Snake (44)
ROA Roast (10) Road (197)
SUP Supper (37) Support (180)
CHE Cheese (9) Check (88)
WAL Walnut (11) Walk (100)
CRE Cream (20) Creative (49)
APP Apple (9) Appear (118)
BAN Banana (4) Bank (83)

Deltagerne blev bedt om at skrive et ord de tænkte på, når de kun fik præsenteret de tre første bogstaver. Tallene i parantes er et tal, der svarer til hvordan 10.000 personer ville vælge et ord. I forsøget har dog ikke deltaget 10.000 deltagere. Det er en måde at præsentere ordvalgene repræsentativt.

 

 

Tags: reklamer

Like og del artiklen
Fed viden eller bare for tyndt?