Elektrisk stimulering kunne i forsøg reducere kalorieindtaget med omkring en femtedel.Elektrisk stimulering kunne i forsøg reducere kalorieindtaget med omkring en femtedel.

Elektrisk stimulering reducerer overspisning

Elektrisk stimulering af et lille område af hjernen, der er nøglen til selvkontrol og motivation, kan hjælpe overvægtige til at spise mindre.

 

Det antyder forsøg fra Phoenix Epidemiology and Clinical Research Branch i Arizona, USA, hvor forskere har isoleret ni overvægtige personer og givet dem elektriske stød. 

Tidligere forskning tyder på, at hjernen hos overvægtige mennesker er forskellig fra normalvægtige menneskers. Den venstre dorsolaterale præfrontale cortex, der sidder lige over det højre øje og spiller en rolle for adfærd i relation til planlægning og belønning, har vist sig mindre aktiv hos overvægtige.

Forsøg har vist, at når vi forsøger at modstå fristelsen fra usunde fødevarer, er det den region af hjernen, der lyser op med aktivitet.

Det kan være, at for få eller svage neuroner i denne region svækker en persons viljestyrke og fører til eoverspisning og fedme. Det kan også være, at overvægt kommer først og på en måde undertrykker hjernens aktivitet dér. Uanset hvad, har forskere spekuleret på om den venstre dorsolaterale præfrontale cortex kan være en vigtig brik i kampen mod fedme.

I et meget lille og indledende kliniske forsøg offentliggjort i tidsskriftet Obesity bad forskere ni overvægtige om at tilbringe ni dage i deres forskningscenter. Alle deltagerne kunne vælge, hvad de ønskede at spise, når de ønskede at spise, men skulle tage deres mad fra et automatisk system, der holdt omhyggeligt styr på deres kalorie- og fedtindtag.

Lige før morgenmad på ​​dag seks, syv og otte, blev deltagerne tilsluttet en såkaldt transkraniel hjelm, mens de slappede af og så natur- og historiefilm.

I omkring 40 minutter fik de enten en falsk strøm eller en konstant elektrisk strøm i den venstre dorsolaterale præfrontale cortex.

Transkraniel stimulation sender elektrisk strøm gennem knogler og andet væv til de områder af hjernen fra plastre fastgjort til huden eller hovedbunden. Behandlingen har begrænsninger fordi den kan ikke nå nogle af hjernens dybeste områder, men transkraniel stimulation har i nogle forsøg vist sig at være en effektiv behandling for nogle mennesker med depression, angst og kroniske smerter, og er ved at blive undersøgt som en behandling for symptomer for Parkinsons sygdom.

20 procent færre kalorier

I en del af undersøgelsen rettede forskerne det elektriske signal til områder som ikke forventes at øge aktiviteten i hjernens venstre præfrontale cortex dorsolaterale. I en anden del brugte de en strøm optimeret til at øge aktiveringen netop der. I hvert delforsøg fik fire forsøgspersoner ingen strøm overhovedet, mens fem fik elektrisk stimulation.

Når deltagerne kun troede, at de fik strøm eller fik elektrisk stimulation rettet mod andre steder, indtog de mellem 3.500 og 3.700 kalorier om dagen, hvoraf fedtkalorier udgjorde mellem 37,5 og 40 procent af deres daglige indtag.

Men da deltagerne fik strøm rettet mod venstre dorsolaterale præfrontale cortex, var deres forbrug i gennemsnit kun på 2.863 kalorier daglig, hvilket er en  reduktion på mellem 18 og 23 procent. Dertil kom, at fedt udgjorde en mindre andel - 35,6 procent - af deres daglige kalorier. Det daglige indtag af kalorier fra sodavand fald desuden med hele 50 procent. Og de tabte betydeligt mere vægt.

Andre forsøg med transkraniel stimulation af venstre dorsolaterale præfrontale cortex har haft mere afdæmpede og varierede effekter. Nogle har resulteret i en markant reduktion i trangen til slik. Andre - især undersøgelser, der brugte korte eller enkelte sessioner af elektrisk stimulation - medførte ikke væsentlige ændringer i spiseadfærd.

Denne undersøgelse antyder, at længere og mere vedvarende behandling kan være nøglen. Forskerne håber derfor også, at de nu kan lave større og længere forsøg med metoden.

Like og del artiklen
Fed viden eller bare for tyndt?