Så farligt er det at tabe sig for meget

Er du overvægtig eller ligefrem fed risikerer du at dø tidligere, hvis du taber dig mere end 15 procent.

 

Det viser en ny undersøgelse fra det amerikanske National Institutes of Health, der har sammenlignet udviklingen af 6117 voksne deltageres vægt (BMI) med deres dødsrisiko.

De nuværende anbefalinger lyder at man helst skal have et såkaldt Body Mass Index (BMI) på under 25. Et BMI over 25 er tegn på overvægt, mens et BMI over 30 betegnes som fedme. Et BMI over 35 er sygelig fedme.

Har man et BMI over 30 anbefaler eksperter og læger, at tabe sig 5-10 procent, da fedme har vist sig at øge risikoen for både hjertekar-problemer, diabetes og kræft.

Til gengæld har adskillige undersøgelse sat spørgsmål ved om ​​vægttab reducerer dødeligheden. Undersøgelserne har vist en øget dødelighed ved at tabe sig, selv om det faktisk reducerer risikoen for visse sygdomme.

Det kaldes fedmeparadokset og har i de seneste år mystificeret eksperter, som har forsøgt at forklare det som resultat af fejlagtige analyser eller deltagernes øvrige fysiske eller psykologiske tilstand.

Det er blandt andet derfor at forskerne D. D. Ingram og M. E. Mussolini har forsøgt at finde ud af hvor meget forskellige grader af vægttab påvirkede deltageres dødelighed.

De delte derfor deltagere op i overvægtige (BMI mellem 25 og 30) og fede (BMI over 30) samt køn for derefter, at kigge på deres procentuelle vægttab.

De delte deltagerne vægttab op i tre dele. 

  • Vægttab under 5 procent
  • Vægttab på 5-15 procent
  • Vægttab på over 15 procent.

For kvinder med en højde på 165 cm og 80 kilo svarer det til et vægttab på hhv. mellem 4 og 12 kilo, mens det for 180 cm høje mænd på 95 kilo svarer til vægttab på mellem 5 og 15 kilo. 

Deltagerne var alle 50 år, da de blev hyret til undersøgelsen mellem 1988 og 1994. 

Resultaterne, der er offentliggjort i International Journal of Obesity, viste i det væsentlige, at vægttab på over 15 procent var forbundet med en øget risiko for død - omend risikoen var større eller mindre afhængig om man var mand eller kvinde eller kun overvægtig eller fed med et BMI over 30.

I år 2000 var næsten en fjerdedel, 1602, af deltagerne døde (835 mænd og 767 kvinder). Overraskende nok viste det sig, at der var en større risiko for tidlig død af alle årsager blandt dem, der tabte mere end 15 procent af deres maksimale kropsvægt.

Det var mest tydeligt hos kvinder, hvor såvel normalvægtige, overvægtige og fede kvinder - altså alle kvinder med et BMI over 20 - havde en større dødelighed. Men også overvægtige mænd med et BMI mellem 25 og 30, der tabte sig mere end 15 procent havde en større dødelighed. Til gengæld havde fede mænd en markant større nedsat risiko for at dø tidligt af hjertekar-sygdom, hvis de tabte sig mere end 15 procent.

Forskerne har i deres analyse tage højde for deltagernes alder, race-etnicitet, rygning og helbredshistorie relateret til overvægt. Deltagere der døde inden for undersøgelsens første tre år blev også udelukket.

Både denne og tidligere undersøgelser understreger de store fordele ved at tabe sig hvis man er overvægtig eller fed, men man skal tilsyneladende overveje med sin læge hvor meget man skal tabe sig.

Nøglen til et langt liv er at huske på, at en sund livsstil har positive sundhedseffekter, uanset hvad der sker med ens kropsvægt.

Tags: slankekure, fedmeparadoks

Like og del artiklen
Fed viden eller bare for tyndt?