Overvægtige drenge risikerer at tjene op til 18 procent mindre, når de bliver voksne.

Overvægtige teenagere tjener mindre som voksne

Er din teenage-søn allerede ved at blive overvægtig er der ikke bare helbredsårsager, men også økonomiske grunde til at finde tilbage til den slanke linie.

 

Mænd, der var overvægtige i teenage-årene, viser sig nemlig at tjene markant mindre gennem livet end mænd, der var slanke som unge - også selv om disse mænd har taget på senere.

En svensk undersøgelse fra universiteterne i Lund, Jönköping og Linnea, der har sammenlignet data fra 145.193 svensk-fødte brødre, der blev indrulleret i det svenske militær mellem 1984 og 1997 viser, at overvægtige teenagere som voksne tjener op til 18 procent mindre end jævnaldrende mænd.

De militære data var bl.a. indsamlet af certificerede psykologer, der havde vurderet soldaternes kognitive færdigheder (hukommelse, opmærksomhed, logik og argumentation) og deres ikke-kognitive færdigheder (motivation, selvtillid, selskabelighed og vedholdenhed), der kan påvirke deres produktivitet. 

De svenske forskere gennemgik soldaternes senere skatteopgørelser for at tjekke den årlige indtjening hos mændene, der var mellem 28 og 39 år i 2003.

De svenske resultater blev yderligere sammenlignet med data fra British National Child Development Study og det amerikanske National Longitudinal Survey of Youth , 1979. 

Tidligere forskning har kun vist, at overvægtige unge kvinder tjener mindre, når de kommer ind på arbejdsmarkedet. Denne undersøgelse er den første, der viser at dette mønster også gælder mænd, der allerede var overvægtige eller fede som teenagere, men at det ikke gælder for mænd, der først tager påsenere i livet.

Svarer til tre års uddannelse

"For at sætte den 18 procent lavere indkomst i perspektiv, er det skønnede afkast af et ekstra års skolegang i Sverige på omkring seks procent," siger forskerne. Dvs. at man kan forvente at tjene seks procent ekstra for hvert års ekstra uddannelse man får.

"Straffen for fedme i teenageårene svarer således til næsten tre års skolegang, hvilket svarer til en bachelorgrad," siger de. 

Da forskerne analyserede data fra Storbrittanien og USA gentog dette mønster sig og bekræfter, at mænd, der allerede er overvægtige eller fede tidligt i deres liv, bliver straffet på lønnen. 

Forskerne tilskriver denne løn-straf at overvægtige unge tildels ofte har lavere niveauer af kognitive og ikke-kognitive færdigheder. Det er i overensstemmelse med tidligere forskning, der forbinder kropsstørrelse i barndommen og ungdommen med mobning, lavere selvværd og diskrimination fra andre elever og lærere. 

Forskerne anbefaler, at man retter indsatsen mod overvægt og fedme mod lavindkomstfamilier for at mindske forskellene i børns og unges udvikling og socio-økonomiske uligheder. Og måske ligefrem bryde den sociale arv, der betyder at familier fastholdes på et lavtløns-niveau. 

"Vores resultater tyder på, at den hurtige stigning i barndoms- og ungdomsfedme kan have langvarige virkninger for den økonomiske vækst og produktivitet. Vi mener, at der er god grund til at gennemføre statsindgreb over for disse aldersgrupper, fordi børn og unge er dårligere i stand at overskue konsekvenser af deres handlinger, "siger Paul Nystedt fra Jönköping Universitet.

"Disse resultater understreger betydningen af politisk at bekæmpe fedme tidligt for at reducere sundhedsudgifter samt fattigdom og uligheder senere i livet."

 

 

Hvad mener du? Del din mening herunder!

Tags: teenager, økonomi, løn

Like og del artiklen
Fed viden eller bare for tyndt?