Mens lettere overvægtige med et BMI under 30 har en reduceret dødelighed, så har fede mennesker en risiko på linie med normalvægtige.Mens lettere overvægtige med et BMI under 30 har en reduceret dødelighed, så har fede mennesker en risiko på linie med normalvægtige

Overvægt beskytter diabetes-patienter mod tidlig død

En smule overvægt beskytter patienter med diabetes 2 mod tidlig død. Normalvægtiges dødsrisiko er faktisk lige så stor som fede menneskers.

 

Det er den overraskende konstatering i en ny undersøgelse fra bl.a. University of Hull, hvor forskere har sammenlignet diabetes-patienters Body Mass Index (BMI) og dødelighed.

Fedme er en kendt risikofaktor for hjertekar-sygdomme og diabetes 2. Tidligere undersøgelser viser, at overvægtige patienter med hjertekar-sygdomme lever længere end normalvægtige, så forskerne ønskede at undersøge om det samme gjaldt for diabetes-patienter. 

Forskerne har fulgt mere end 10.500 patienter med diabetes 2 uden hjertekar-sygdomme i gennemsnitligt 10,6 år, hvor de indsamlede oplysninger om hjertekar-problemer og død af alle årsager. 

De overvægtige og fede patienter viste sig at have en øget risiko for hjertekar-problemer, men overvægtige, der ikke var fede, havde bedre overlevelseschancer end undervægtige eller normal-vægtige.

Forskernes forsøg på en forklaring af dette paradoks i forhold til diabetes 2 er at fedme (et BMI over 30) medfører stress, som ikke opstår sålænge man kun er lettere overvægtig - det vil sige med et BMI under 30.

For det andet, kan patienter med diabetes 2 og et lavt BMI har et højere forbrug af tobak og alkohol, der bidrager til både udvikling af diabetes og et lavere BMI. 

Endelig kan overvægtige patienter være mere tilbøjelige til at blive kontrolleret for diabetes, hvilket fører til tidligere diagnose.

Forskerne pointerer, at undersøgelsen, der er offentliggjort i Annals of Internal Medicine, ikke bør få folk til at slække på den sunde livsstil. 

 

Tags: overvægt, diabetes

Like og del artiklen
Fed viden eller bare for tyndt?