BMI-tallet viser ikke om børn lider af tyndfedme og det få læger til at overse 25 procent af reelt fede børn.

Er dit barn tyndfed uden at du ved det?

Læger overser 25 procent af børn med for meget kropsfedt fordi de kun bruger BMI til at vurdere om børn vejer for meget for deres alder.

 

Børn, der har for meget kropsfedt på trods af en normal BMI, kan få alvorlige helbredsproblemer på lang sigt.

Men ifølge en ny undersøgelse fra Mayo Clinic, der er offentliggjort i Pediatric Obesity, er BMI ikke en tilstrækkelig nøjagtig målemetode til at vurdere børn med en så høj fedtprocent, at de bør betegnes som fede.

BMI er en forkortelse for Body Mass Index og er en målemetode, hvor man sammenholder højde og vægt. Selv om metoden kan tilpasses børn og kønsforskelle, er det under alle omstændigheder en omdiskuteret målemetode.

"Når vi bruger BMI til at vurdere børn, der tydeligt har for højt BMI, så virker målemetoden, men hvad med de børn, der har et normalt BMI, men for høj fedtprocent? Deres forældre kan få en falsk følelse af sikkerhed for, at de ikke behøver fokusere på deres børns vægt," siger dr. Francisco Lopez-Jimenez, der er direktør for forebyggende kardiologi på Mayo Clinic, Rochester, Minnesota.

Undersøgelsen er baseret på en metaanalyse, hvor forskerne brugte 37 troværdige studier, der evaluerede 53.521 patienter i alderen 4 til 18 år. Det er den første systematiske gennemgang og meta-analyse, der har vurderet hvor effektivt BMI er til at identificere for meget kropsfedt i forhold til andre teknikker, der bruges til måling af fedme. Disse andre teknikker inkluderer måling afhudfoldtykkelse og dual-energy X-ray absorptiometry, som kan måle kroppens sammensætning og fedtindhold.

Bekymrende

"Det er kendt, at fedme i barndommen kan føre til en øget risiko for diabetes 2 og hjerte-kar-sygdomme," siger undersøgelsens hovedforfatter dr. Asma Javed, der er pædiatrisk endokrinologi stipendiat ved Mayo Clinic Børnecentret.

"Vores forskning giver anledning til bekymring, fordi vi meget vel kan mangle en stor gruppe af børn, som risikerer disse sygdomme, når de bliver ældre," siger Dr. Javed.

"Vi håber, at vores resultater sætter spotlight på dette spørgsmål for læger, forældre og politikere."

Selvom det ikke er en del af denne undersøgelse afspejler dens resultater, hvad dr. Lopez-Jimenez forskning også har konstateret hos voksne. I løbet af flere års forskning har han og andre forskere opdaget, det vi kalder tyndfedme, hvor voksne har en normal BMI, men en stor procentdel kropsfedt. Tyndfedme medfører nogle af de samme risici som fedme som kan føre til præ-diabetes, metabolisk syndrom og kardiovaskulær død.

"Læren er, at vi har brug for yderligere børneforskning for at fastslå de mulige konsekvenser af, at have et højt fedtindhold trods et ​​normalt BMI og måske bruge målinger af kropssammensætningen for at opdage fedme på et tidligt tidspunkt," siger han.

 

Tags: børn, fedtprocent, tyndfedme, kropsfedt

Like og del artiklen
Fed viden eller bare for tyndt?