Familiekriser og utryghed øger børns risiko for fedme.Familiekriser og utryghed øger børns risiko for fedme.

Familieproblemer gør unge fede

Langvarige kriser i familien øger måske unges risiko for at blive fede inden de bliver 18 år.

 

Det antyder i hvert fald en ny undersøgelser, hvor forskere har gennemgået data om unge født mellem 1975 og 1990 for at finde årsager til at nogle bliver overvægtige og fede.

Undersøgelsen fra University of Houston Department of Health og Human Performance (HHP) og Texas Obesity Research Center tyder på at der er en sammenhæng mellem tre specifikke familiekriser og risikoen for at børn bliver fede: Familiekonflikter, økonomiske problemer og moderens dårlige helbred.

"Specielt familiekonflikter og økonomiske problemer gentagne gange igennem hele barndommen var forbundet med overvægt eller fedme hos unge piger, når de blev 18," fortæller chefforsker Daphne Hernandez.

Til gengæld blev drengenes risiko for overvægt og fedme kun påvirket af moderens dårlige helbred.

"Samlet set tyder resultaterne på, at unge piger og drenge reagerer forskelligt på stress. Denne undersøgelse udvider vores viden om stress og fedme ved at fokusere på familieforhold over tid. Når vi kender de stressfaktorer, der påvirker teenage-drenge og -pigers vægt, kan vi skræddersy specifikke sociale tilbud til forebyggelse af fedme," siger hun.

Hun mener at resultaterne er vigtige for især skolebaserede forebyggelsesprogrammer, fordi de i øjeblikket fokuserer på kost og motion, som kun virker på kort sigt.

"Disse programmer bør tage udgangspunkt i en bredere tilgang til bekæmpelse af fedme ved at hjælpe familier, der oplever den slags stressfaktorer, med lettere adgang til psykisk, økonomisk og  familierådgivning," siger Hernandez, der fået undersøgelsen offentliggjort i Preventive Medicine.

"Udvikling af metoder til at hjælpe med familiekriser i barndommen kan skire at børn holder vægten indtil voksenalderen."

 

Tags: fedmeoperation, teenager, økonomi, konflikter

Like og del artiklen
Fed viden eller bare for tyndt?