Overvægt kan føre til depression og omvendt.

5 tips til at håndtere overvægtige børn med depression

Oversete børn, der ikke føler sig elsket, forsøger nogle gange at fylde tomheden ud med tomme kulhydrater og starter en ond cirkel af overvægt og depression. .

 

Som forældre kan det være svært at vide, hvornår man bør gribe ind overfor et barn, der ser ud til at mistrives.

Der kan være tegn på depression eller på spiseforstyrrelser, uden man er tilstrækkeligt opmærksom. Eller man kan risikere at være for opmærksom og derved skubbe til et problem, som ellers ikke ville have udviklet sig.

Men hvis man ved, hvad man skal kigge efter, er man på sikrere grund. Sidder dit ellers glade og aktive barn pludselig meget foran fjernsynet med hånden nede i en chipspose, er der i hvert fald grund til at være ekstra opmærksom. Ligesom det er vigtigt at lægge mærke til, om kontakten til vennerne pludselig bliver mindre intens end det normale for et barn.

Dilemmaet er ofte, at spørger du dit barn, om der er noget i vejen, får du bare et afvigende svar. Det bør dog ikke få dig til at opgive. Du er nødt til at gøre noget, hvis symptomerne er der.

Og der kan virkelig være tale om en ond cirkel. Hvis dit barn spiser for meget, kan det være et symptom på depression, og samtidig kan overvægt være årsagen til depression. Overvægt og inaktivitet kan gå ud over selvværdet få barnet til at føle sig ensom og isoleret, som igen kan føre til depression.

Træd varsomt, mor

Forældre bevæger sig på tynd is, når de forholder sig til børns overvægt. At kritisere barnet for dets vægt og udseende er ikke vejen frem. Fokus bør være på barnets sundhed, ikke på dets udseende. Det handler om at støtte de rette valg og hverken at slå barnet eller en selv som forældre i hovedet med bebrejdelser. At ændre vaner er hårdt arbejde, som kræver, at alle i familien støtter hinanden.

Stadig flere børn er overvægtige eller direkte fede. Depression blandt børn er også et stigende problem. Og de to diagnoser hænger nøje sammen, uden at det dog altid er lige oplagt at se sammenhængen. Men du som forælder bør være opmærksom på, om dit barn ændrer spisevaner i en mere usund retning samtidig med at barnet virker mere trist eller har andre tegn på depression.

En undersøgelse fra Columbia University har dokumenteret, at deprimerede børn har større risiko for at blive overvægtige som voksne. Og psykiater Myrna Weissman, der stod bag undersøgelsen, siger, at det i vores vestlige verden er meget nemt at blive overvægtig, og at er man deprimeret, har man en tendens til at kompensere ved at overspise.

Følelsen af tomhed, på grund af depression eller af overvægt, kan få børn til at proppe sig med kulhydrater og slik. Disse fødevarer indeholder stoffer, som får dem til at føle sig bedre tilpas.

Det kan være sværere at diagnosticere en egentlig depression hos et barn end hos en voksen. Men en undersøgelse blandt 1.500 ni til ti-årige børn viste, at 20 pct. af de deltagere, der var fede, ofte følte sig kede af det, sammenlignet med normalvægtige, hvor der kun var tale om otte pct.

Depression og overvægt har mange ens symptomer, som f.eks. søvnproblemer, stillesiddende adfærd og usundt forhold til mad.

Den svære søvn

En anden undersøgelse foretaget blandt 400 deprimerede teenagere viste, at det tog dem længere tid at falde i søvn end andre teenagere. Overvægtige teenagere har også søvnproblemer. De har større risiko for at lide af søvnapnø (en alvorlig tilstand, hvor man ’glemmer’ at trække vejret under søvnen) og de har større tendens til at falde i søvn i løbet af dagen. Og det kan forværre deres overvægt, da døsighed kan gøre dig sulten. Så dårlig søvn forstærker både depression og fedme.

At være overvægtig kan også lede til selvværdsproblemer, som igen kan føre til depression. Helt små børn kan være meget fokuserede på deres vægt, og dette fokus kan vokse og bliver usundt i takt med at børnene bliver ældre. Inaktivitet og sløvhed, som er typiske symptomer på depression, leder også til vægtøgning. Jo mere tid barnet tilbringer foran TV eller computer, des færre kalorier forbrænder det. Og samtidig begrænser tiden foran skærmen barnet i at have sund kontakt med andre børn.

At få børnene til at bevæge sig mere, kan i det lange løb forhindre en depression. Undersøgelser har vist, at fysisk aktivitet kan være med til ikke bare at forebygge overvægt men også depression.

Fem tips til forældre med overvægtige og deprimerede børn

  1. Husk, at alle børn fortjener at blive elsket. Betingelsesløs kærlighed er det vigtigste, hvis dit barn har problemer. Derudover er det nødvendigt at give barnet mulighed for sunde madvalg, aktivitet og positive sociale sammenhænge.
  2. Vær et godt eksempel. Det kan ofte være mere effektivt selv at vise vejen med hensyn til spisevaner ved simpelthen selv at undgå de fødevarer, man mener, barnet skal gå udenom. Eksperter anbefaler, at man ikke forbyder alt usundt. Det bliver for restriktivt for barnet. Hvis man undlader at købe det usunde mad, behøver man ikke sige nej så mange gange.
  3. Skæld ikke dit overvægtige barn ud. Især hvis barnet både lider af overvægt og depression er det en dårlig ide at skælde ud. Det får barnet til at føle sig endnu mere deprimeret, og derved øge risikoen for, at det spiser endnu mere for at dæmpe de følelser, som dine hårde ord medførte.
  4. Få problemet behandlet. Om end det handler om depression eller at være overvægtig, så skal dit barns lidelse tages alvorligt og behandles. Først og fremmest handler det om at forholde sig til depressionen og de ting, der udløser den. Derefter bør man fokusere på behandling af overspisningen.
  5. Overvej psykoterapi. Det kan hjælpe dit barn til at forstå årsagerne til dets dårlige humør og derved til, hvorfor det bliver overvægtigt. Ved at barnet forstår sammenhængen, kan det lettere motiveres til at kæmpe imod og opnå en sundere livsstil.

Få fat i årsagerne

Hvis et barn overspiser for at kompensere for følelsesmæssige problemer, er det vigtigt, at du finder årsagerne til de usunde vaner. Det er også vigtigt, at barnet selv finder ud af, hvorfor og hvornår det putter mad i munden.  Er det når barnet er stresset, træt, ensomt eller når noget uventet er sket. Når barnet er blevet mere bevidst, kan du arbejde sammen med det om ændringer.

Dine strategier kan være:

  • Før dagbog. Hvis I systematisk holder øje med, hvad der udløser tristhed, kan du og dit barn se et mønster i depressionen og i spisevanerne. Det vil stå klarere for dig og dit barn, hvordan sammenhængen er, og du vil lettere kunne finde alternativer til usunde spisevaner som reaktion på svære følelser.
  • Tal med dit barn om skolen. Det kan være, at det er karaktererne, skolekammeraterne eller andre forhold i skolen, som er årsag til dårligt selvværd. Måske bør du tale med lærerne om dit barns manglende trivsel. Hvis dit barn har problemer med mobning, må du aktivt hjælpe med at finde andre og sundere sociale relationer. Tal konkret med dit barn om at håndtere andre børns drilleri.
  • Bevæg jer sammen som familie. Der er mange aktiviteter familien kan dyrke sammen. Det kan være en gåtur efter maden, et spil bold ude i haven eller en fælles cykeltur. Alt sammen sunde måder i fællesskab at bekæmpe depression og overvægt.

Tags: børn, depression, opdragelse

Like og del artiklen
Fed viden eller bare for tyndt?