Overvægtige har flere fordele i forhold til normalvægtige - blandt andet et bedre humør.Overvægtige har flere fordele i forhold til normalvægtige - blandt andet et bedre humør.

6 overraskende fordele ved at være overvægtig

5. Diabetes

En smule overvægt beskytter patienter med diabetes 2 mod tidlig død. Det er den overraskende konstatering i en undersøgelse fra bl.a. University of Hull, England, hvor forskere har sammenlignet diabetes-patienters Body Mass Index (BMI) og dødelighed.

Forskerne fulgte mere end 10.500 patienter med diabetes 2 uden hjertekar-sygdomme i gennemsnitligt 10,6 år, hvor de indsamlede oplysninger om hjertekar-problemer og død af alle årsager.

De overvægtige og fede diabetes-patienter viste sig at have en øget risiko for hjertekar-problemer, men overvægtige, der ikke var fede, havde bedre overlevelseschancer end undervægtige eller normal-vægtige.

6. Humør

Tror du at du ville blive gladere af at tabe dig en 7-8 kilo, så tager du fejl, viser en ny undersøgelse.

Større vægttab viser sig nemlig ikke at gøre folk lykkeligere end folk, der taber mindre end 5 procent af deres kropsvægt. Tværtimod.

En undersøgelse af små 2.000 overvægtige og svært overvægtige voksne i Storbritannien viste, at personer, der tabte over 5 procent af deres oprindelige kropsvægt over en fire års periode ganske vist blev fysisk sundere, men mere tilbøjelige til at være nedtrykte end personer, der højest tabte 5 procent af deres oprindelige vægt. 

Det er vigtigt at bemærke, at disse nye resultat ikke betyder, at vægttab nødvendigvis forårsager direkte depression, da depression og vægttab kan have samme årsager.

Undersøgelsen er baseret på den engelske Longitudinal Study of Ageing, en britisk undersøgelse af voksne i alderen 50 år eller ældre, og udelukkede deltagere med diagnosen klinisk depression eller en invaliderende sygdom. 

Efter justering for alvorlige helbredsproblemer og større begivenheder i livet som dødsfald, der kan forårsage både vægttab og nedtrykthed, var deres risiko for nedtrykthed 52 procent højere end hos personer, som tabte mindre end 5 procent. 

Like og del artiklen
Fed viden eller bare for tyndt?