Hvis partneren deltager i processen før og efter fedmeoperationen ser det ud til at medføre et mere intimt parfohold.Hvis partneren deltager i processen før og efter fedmeoperationen ser det ud til at medføre et mere intimt parfohold.

Fedmeoperationer medfører et bedre parforhold

Fedmekirurgi er ikke bare sundt for helbredet, men også for parforholdet.

 

Store vægttab fører også til en større intimitet mellem de opererede og deres partnere og sætter fut i deres sexliv. 

"Det er alt i alt en delt rejse, der bringer partnerne tættere sammen," siger Mary Lisa Pories fra East Carolina University i USA og hovedforfatter på en undersøgelse, der giver indsigt i pars oplevelse efter fedmekirurgi.

Resultaterne er publiceret i tidsskriftet Obesity Surgery.

Fedmekirurgi resulterer i betydeligt vægttab og reducerer andre sundhedsrelaterede forhold. Pories undersøgelse er den første siden år 2000. I den mellemliggende periode er kirurgiske indgreb eksploderet. 

Forskerholdet interviewede ti par om virkningerne, efter at en af ​​partnerne havde gennemgået vægttabskirurgi. Alle patienter og deres partner havde set operationen og de efterfølgende justeringer af hud etc. De beskrev alle hvordan partnerne støttede og hjalp patienterne til at hjælpe sig selv, blandt andet med at holde fast i at spise sundere og færre kalorier.

"Alle renpar følte at succesen efter operationen skyldtes en fælles indsats fra begge partnere," siger Pories, der til gengæld kan blive bekymret for personer, der ikke har en partner at støtte sig til efter fedmeoperationer.

Nogle par pointerede at det var nødvendigt at foretage ændringer i deres samliv for at tilpasse sig det store vægttab. Parrene havde også mere energi og skulle tilpasse sig nye spisevaner. På det følelsesmæssige plan fortalte parrene om mere positive stemninger og bedre selvværd. De fortalte også, at deres intimitet og hengivenhed var blevet større, og at de var bedre i stand til at løse konflikter. Deres seksuelle relationer var også forbedret, og i mange tilfælde sjovere.

Pories mener, at en bedre forståelse af, hvilke konsekvenser fedmekirurgi har for dynamikken i et par forhold, kan hjælpe læger, sygeplejersker og socialrådgivere til at støtte patienter og deres partnere mere effektivt.

Tags: fedmeoperation, parforhold

Like og del artiklen
Fed viden eller bare for tyndt?